0 232 438 9 438 info@bucaakademi.com.tr

Ön Kayıt Formu

DGS BİLGİ:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?

Türkiye’de herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinin birinden mezun olmuş ya da olabilecek konumundaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınav sistemidir. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme diğer bir deyişle adayların muhakeme becerilerinin ölçmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikteki sorulardan oluşmaktadır.

Dikey geçiş sınavına kimler başvurabilir?

Sınava, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans bölümlerinden mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışında kalan mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabilirler.

Dikey Geçiş Sınavında (DGS’de)  Kaç Soru Sorulmaktadır?

DGS 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

Dikey Geçiş Sınavı kaç dakikada oluşmaktadır?

DGS Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakikadan) oluşmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavında (DGS’de) Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) Nedir?

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

Örnek Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) Hesaplaması:

Mezuniyet veya Bitirme Notu: 3.75

3.75 X 25 = 93,755 (4’lük sistemi  100 ‘lük sisteme çevirme)

93,755 X 0.8 = 75  önlisans başarı puanı DGS ham puanına eklenir.

Bilindiği üzre adayların sınava girmelerinde herhangi bir sınırlama olmamaktadır. Sınav bir önceki yıl kazanan öğrenciler istedikleri takdirde bir sonraki yıl tekrardan DGS sınavına girebilirler. Ancak 2010 yılında alınan YÖK kararına göre bir önce yıl DGS sonucuyla üniversiteye yerleşen adayların ÖBP’si 0,45 katsayısıyla çarpılır. Bunun sonucunda adayların puanlarında; 8 – 12 puan arasında kesinti olabilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavında Akademik Not Ortalaması?

Önlisans Başarı Puanını hesaplayabilmek için meslek yüksekokullarındaki mezun konumunda olan Türkiye geneli tüm öğrencilerin (sınava başvurmayanlar da dâhil) akademik not ortalamaları ÖSYM tarafından MYO öğrenci işlerinden alınır.  ÖSYM, not ortalamalarını elektronik ortamda Temmuz ayının ikinci haftasında meslek yüksekokullarından toplar. Mezun olan adaylar isterlerse ais.osym.gov.tr sitesinden not ortalamalarını kontrol edebilirler.

 1. DGS’de ek puan  uygulaması yoktur.
 2. Sınava girmekle ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 3. DGS her yıl ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Dolayısıyla bir yıl geçerlidir.
 4. Katsayılar her yıl sınava giren kişi sayısına göre değiştiği için her sene puan hesaplaması farklı olur.
 5. Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi önlisans bölümlerinden birini bitiren adayların tekrardan Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi lisans bölümlerinden herhangi birine devam edebilmesi için Dikey Geçiş Sınavına başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ: 2018 DGS’de yapılan değişiklik ile adayların her iki bölümden de en az bir soruyu doğru çözme şartı getirildi. Her dersten en az 0,5 ham puan alamayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI KONU DAĞILIMI:
DGS Sözel Bölümü Konuları:

 • Anlamlarına Göre Sözcükler
 • Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Anlam
 • Mantıksal İlişkiler ve Çıkarımlarla İlgili Paragraflar

  DGS Sayısal Bölümü Konuları:
   
 • Sayılar
 • Bölünebilme OBEB – OKEK
 • Çözümlü Konu Kavrama Testi
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler & Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar & Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler ve Çarğpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • İşçi - Havuz Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kenar Problemleri
 • Zarar & Faiz Problemleri
 • Yol & Hız & Zaman Problemleri
 • Karışık Peroblemler
 • Kümeler & Fonksiyonlar & Bağıntılar
 • İşlem & Modüller Aritmetik
 • Mantıksal Akıl Yürütme
 • Olasılık & Permitasyon & Kombinasyon
 • Grafik & Tablo Bilgisi Geometrik konular
 • Açılar
 • Üçgenler & Çokgenler
 • Dörtgenler & Özel Dörtgenler
 • Çemberler
 • Dairede Alan
 • Katı Cisimlerde Alan ve Hacim
 • Genel Analitik