GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI KURSU

SPF LİSANSLAMA GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir.
Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Görev Alanları:
Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları

 2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

 3. İnşaat Ve Gayrimenkul Muhasebesi

 4. Gayrimenkul Mevzuatı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımlar:

1.Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve KavramlarÖzel Durumlar Tebliği
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

1.Gayrimenkul Değerleme Esasları

 • Değerleme Bilimi ve Değerleme Uzmanlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve
 • Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması
 • Değerleme Süreci ve Yöntemleri
 • Değerleme Matematiği ve Uygulamaları
 • Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları 
 • Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)
 • Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler

2.İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

 • Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Temel Kavramları
 • İnşaat ve Gayrimenkullere İlişkin Temel Kavramlar
 • İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulamaları
 • İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

3.Gayrimenkul Mevzuatı

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Türk Medeni Kanunu'nun Taşınmaz Mülkiyetine, Sınırlı Ayni Haklara, Zilyetlik ve Tapu Siciline İlişkin Hükümleri 
 • İmar Kanunu
 • İskan Kanunu
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
 • Emlak Vergisi Kanunu
 • Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü