5. Sınıf Konu İçerikleri

5.SINIF KONU İÇERİKLERİ

TÜRKÇE

1. Dönem Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Kökler ve Ekler
 • Söz Gruplarında Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Ses Bilgisi

2. Dönem Konuları

 • Parçada Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Metin Türleri
 • Parçada Anlam
 • Görsel Okuma

MATEMATİK

1. Dönem Konuları

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler

2. Dönem Konuları

 • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Üçgen ve Dörtgenler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Uzunluk ve Zaman Ölçme
 • Alan Ölçme
 • Geometrik Cisimler

FEN BİLİMLERİ

1. Dönem Konuları

 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Canlılar Dünyası
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
 • Madde ve Değişim

2. Dönem Konuları

 • Madde ve Değişim
 • Işığın Yayılması
 • İnsan ve Çevre
 • Elektrik Devre Elemanları

SOSYAL BİLGİLER

1. Dönem Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim

2. Dönem Konuları

 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

 • Hello! (Merhaba)
 • My Town (Benim Şehrim)
 • Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler)
 • My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim)
 • Health (Sağlık)

2. Dönem Konuları

 • Health (Sağlık)
 • Movies (Filmler)
 • Party Time (Parti Zamanı)
 • Fitness
 • The Animal Shelter (Hayvan Barınağı)
 • Festivals (Festivaller)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. Dönem Konuları

 • Allah Vardır ve Birdir
 • Allah Rahman ve Rahimdir
 • Allah ile İrtibar: Dua
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim
 • Bir Sure Tanıyorum: İhlas Suresi ve Anlamı
 • Ramazan Orucu ve Önemi
 • Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar
 • Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud
 • Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

2. Dönem Konuları

 • Selamlaşma Adabı
 • İletişim ve Konuşma Adabı
 • Sofra Adabı
 • Hz. Lokman’dan Öğütler
 • Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı
 • Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
 • Bir Eş Olarak Hz. Muhammed
 • Bir Baba Olarak Hz. Muhammed
 • Bir Dede Olarak Hz. Muhammed
 • Hz. Muhammed ve Ailesinin Örnek Davranışları
 • Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
 • Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı
 • Mimarimizde Dinin İzleri
 • Musikimizde Dinin İzleri
 • Edebiyatımızda Dinin İzleri
 • Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman