DÜZEY-2 KURSU

SPF LİSANSLAMA SINAVI DÜZEY 2

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı almaları gerekmektedir.
Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

SPF Lisanslama DÜZEY 2 İle İlgili Görev Alanları:

 

 1. Aracı kurum şube müdürleri,
 2. İç Kontrol elemanı,
 3. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
 4. Fon Müdürü

 

DÜZEY 2 Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
 2. Sermaye piyasası araçları 1
 3. Sermaye piyasası araçları 2
 4. Yatırım kuruluşları 
 5. Finansal piyasalar
 6. Takas, saklama ve operasyon işlemleri 
 7. Finansal yönetim ve mali analiz
 8. Ticaret hukuku
 9. Muhasebe ve finansal raporlama

 

DÜZEY 2 Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımları:

1-Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2-Sermaye Piyasası Araçları – 1

 • Paylar ve pay benzeri kıymetler
 • Borçlanma Araçları 
 • Yatırım fonu ve katılma payı
 • Türev araçlar
 • Kamu borçlanma araçları

3-Sermaye Piyasası Araçları-2

 • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • İzahname ve İhraç Belgesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği
 • Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler
 • Menkul Kıymetler Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği
 • Faizsiz Finans Araçları
 • Gayrimenkul Sertifikaları
 • Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları

4-Yatırım Kuruluşları

 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ 

5-Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 • Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kayileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik İstanbul
 • Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
 • Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
 • Takasbank Teminat Yönetimi

6-Finansal Piyasalar

 • Borsalara İlişkin Düzenlemeler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası
 • Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 5.5. Tezgahüstü Piyasalar
 • T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar
 • Takasbank ve Borsa Para Piyasaları ve Ödünç Pay Piyasası
 • Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

7-Finansal Yönetim ve Mali Analiz

 • Finansal Yönetimin Genel Esasları
 • Finansal Planlama
 • Sermaye Maliyeti
 •  Sermaye Yapısı
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Yatırım Projelerinin Değerlemesi
 • Birleşme ve Devir
 • Finansal Analiz
 • Leasing, Faktöring ve Forfaiting

8-Ticaret Hukuku

 • Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri
 • Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri

9-Muhasebe ve Finansal Raporlama

 • Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe
 • Finansal Raporlama
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
 • Bağımsız Denetim
 • Temel Kavramlar
 • Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları

DÜZEY 2 OTURUMU SINAV ÇİZELGESİ

MODÜL KODU

MODÜL (DERS) ADI

MODÜL SORU SAYISI

SINAV GÜNÜ

1003

Sermaye Piyasası Araçları 1

25

CUMARTESİ

Sınav Başlangıcı: 09.30

Sınav Bitiş: 12.30

 

1005

Yatırım Kuruluşları

25

1006

Finansal Piyasalar

25

1012

Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri

25

1007

Finansal Yönetim ve Mali Analiz

25

CUMARTESİ

Sınav Başlangıcı: 14.30

Sınav Bitiş: 16.45

 

 1010

Ticaret Hukuku

25

1016

Muhasebe ve Finansal Raporlama

25

1002

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

25

PAZAR

Sınav Başlangıcı: 09.30

Sınav Bitiş: 11.00

 

1004

Sermaye Piyasası Araçları 2

25