DÜZEY-1 KURSU

SPF LİSANSLAMA SINAVI DÜZEY 1

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri DÜZEY 1 Lisansı almaları gerekmektedir.
Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin ön lisans veya lisans mezunu olması koşulu vardır.

SPF Lisanslama DÜZEY 1 İle İlgili Görev Alanları:

 1. Müşteri Temsilcileri
 2. Kredili İşlem Sorumlusu
 3. Türev araçlar müşteri temsilcileri
 4. Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumluları
 5. Borsa Üye Temsilcisi
 6. İrtibat Büro Sorumlusu

DÜZEY 1 Lisanslama Belgesini Alabilmek İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları
 2. Sermaye Piyasası Araçları 1
 3. Yatırım Kuruluşları
 4. Takas, Saklama Ve Operasyon İşlemleri

DÜZEY 1 Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımları:

1-Sermaye Piyasası Araçları – 1

 • Paylar ve pay benzeri kıymetler
 • Borçlanma Araçları 
 • Yatırım fonu ve katılma payı
 • Türev araçlar
 • Kamu borçlanma araçları

2-Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları   

3-Yatırım Kuruluşları

 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ 

4-Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 • Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kayileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik İstanbul
 • Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
 • Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
 • Takasbank Teminat Yöntemi