KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI KURSU

SPF LİSANSLAMA KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir.
Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 2 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Görev Alanları:
Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca konut değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak konut değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan konut değerleme şirketlerinde konut değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler.

KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları
 2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımlar:

1.Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2.Gayrimenkul Değerleme Esasları

 • Değerleme Bilimi ve Değerleme Uzmanlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve
 • Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması 
 • Değerleme Süreci ve Yöntemleri
 • Değerleme Matematiği ve Uygulamaları
 • Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları 
 • Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)
 • Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler