11. SINIF KONU İÇERİKLER

11. SINIF KONU İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. Dönem Konuları

 • Giriş
  • Edebiyat-Toplum İlişkisi
  • Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
 • Hikâye
  • Hikâye Nedir?
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
  • Cümlenin Ögeleri
 • Şiir
  • Şiir Nedir?
  • Tanzimat Dönemi Şiir
  • Servet-İ Fünun Şiir
  • Saf Şiir Anlayışına Bağlı Şiir
  • Milli Edebiyat Döneminde Şiir
  • Türk Dünyası Edebiyatında Şiir
 • Makale
  • Makale Nedir?
  • Bilimsel Makale
  • Edebi Makale

2. Dönem Konuları

 • Sohbet Ve Fıkra
  • Sohbet (Söyleşi) Nedir?
  • Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir?
  • Cumhuriyet Öncesi Dönemde Ve Cumhuriyet Döneminde Sohbet
  • Cumhuriyet Öncesi Dönemde Ve Cumhuriyet Döneminde Fıkra
 • Roman
  • Roman Nedir?
  • Cumhuriyet Dönemi Romanı
  • Dünya Edebiyatında Roman
  • Anlatım Bozukluğu
 • Tiyatro
  • Tiyatro Nedir?
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro
  • Dünya Edebiyatında Tiyatro
 • Eleştiri
  • Eleştiri Nedir?
  • Cumhuriyet Öncesi Dönemde Eleştiri
  • Cumhuriyet Döneminde Eleştiri
 • Mülakat/Röportaj
  • Mülakat Nedir?
  • Röportaj Nedir?
  • Cumhuriyet Öncesi Dönemde Mülakat
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj

MATEMATİK

1. Dönem Konuları

 • Trigonometri
  • Yönlü Açılar
  • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
  • Doğrunun Analitik İncelemesi
  • Modüler Aritmetik Ve İşlemler
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
  • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
  • İkinci Dereceden Fonksiyonlar Ve Grafikleri
  • Fonksiyonların Dönüşümleri

2. Dönem Konuları

 • Denklem Ve Eşitsizlik Sistemleri
  • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Çember Ve Daire
  • Çemberin Temel Elemanları
  • Çemberde Açılar
  • Çemberde Teğet
  • Dairenin Çevresi Ve Alanı
 • Uzay Geometri
  • Katı Cisimler
 • Olasılık

FİZİK

1. Dönem Konuları

 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
  • İvmeli Hareket
  • Serbest Düşme
  • Limit Hız
  • Düşey Atış
  • Yatay Atış
 • İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
  • Eğik Atış
 • Enerji Ve Hareket
  • Hooke Yasası
 • İtme Ve Çizgisel Momentum
  • İtme
  • Çizgisel Momentum
  • Çizgisel Momentumun Korunumu
 • Tork Ve Denge
  • Tork
  • Denge
  • Kütle Merkezi
  • Ağırlık Merkezi
 • Elektrik Ve Manyetizma
  • Elektriksel Kuvvet
  • Elektrik Alan
  • Elektriksel Potansiyel Enerji
  • Elektriksel Potansiyel
  • Elektriksel Potansiyel Farkı

 2. Dönem Konuları

 • Elektrik Ve Manyetizma
  • Sığa (Kapasite)
  • Manyetik Alan
  • Manyetik Kuvvet
  • Manyetik Akı
  • Elektromotor Kuvveti
  • Alternatif Akım
  • İndüktans, Kapasitans, Empedans
  • Rezonans
  • İndüksiyon Akımı
  • Özindüksiyon Akımı
  • Transformatör

KİMYA

1. Dönem Konuları

 • Modern Atom Teorisi
  • Atomun Kuantum Modeli
  • Periyodik Sistem Ve Elektron Dizilimleri
  • Periyodik Özellikler
  • Elementleri Tanıyalım
  • Yükseltgenme Basamakları
 • Gazlar
  • Gazların Özellikleri Ve Gaz Yasaları
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz Karışımları
  • Gerçek Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler Ve Çözünürlük
  • Çözücü Ve Çözünen Etkileşimleri
  • Derişim Bilimleri
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük

2. Dönem Konuları

 • Sıvı Çözeltiler Ve Çözünürlük
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük
  • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  • Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi
  • Bağ Enerjileri Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
  • Tepkime Hızları
  • Tepki Hızına Etki Eden Faktörler
 • Kimyasal Denge
  • Kimyasal Denge
  • Dengeye Etki Eden Faktörler
  • Sulu Çözelti Dengeleri

BİYOLOJİ

1. Dönem Konuları

 • Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek Ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi

2. Dönem Konuları

 • Dolaşım Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Üriner Sistemi
 • Üreme Sistemi Ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi

COĞRAFYA

1. Dönem Konuları

 • Biyoçeşitlilik
 • Madde Döngüleri Ve Enerji Akışı
 • Su Ekosistemleri
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
 • Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri Ve Etki Alanları
 • Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri Ve Kır Yerleşme Tipler
 • Doğal Ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
 • Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’deki Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık Ve Ormancılık

2. Dönem Konuları

 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık Ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler Ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi
 • İlk Kültür Merkezleri
 • Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
 • Kültür Bölgeleri Ve Türk Kültürü
 • Küresel Ticaret İle Hammadde, Üretim Ve Pazar İlişkisi
 • Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü
 • Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
 • Bölgesel Ve Küresel Örgütler
 • Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri
 • Doğal Kaynak Kullanımı Ve Çevresel Etkileri
 • Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri
 • Atıklardan Korunma Yöntemleri
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
 • Geri Dönüşüm

TARİH

1. Dönem Konuları

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

2. Dönem Konuları

 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye Ve Emek
 • 19. Ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

 • School Life
 • Future Jobs
 • Hobbies And Skills
 • Hard Times
 • What A Life
 • Back To The Past

2. Dönem Konuları

 • Digital Era
 • Back To The Past
 • Open Your Heart
 • Facts From Turkey
 • Sports
 • My Friends
 • Values And Norms

FELSEFE

1. Dönem Konuları

 • Mö 6. Yüzyıl – Ms 2. Yüzyıl Felsefesi
  • Felsefenin Ortaya Çıkışı
  • Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri
  • Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri
 • Ms 2. Yüzyıl – Ms 15. Yüzyıl Felsefesi
  • Ms 2. Yüzyıl – Ms 15. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı
  • Ms 2. Yüzyıl – Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri
  • Ms 2. Yüzyıl – Ms 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2. Dönem Konuları

 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri
 • 20. Yüzyıl Felsefesi
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin 20. Yüzyıl Felsefi Akımları Üzerindeki Etkileri
  • 20. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri
  • 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri
  • 20. Yüzyıl Felsefesi Örnek Düşünce Ve Argümanlar

PSİKOLOJİ

1. Dönem Konuları

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikolojinin Konusu
  • Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci
  • Ölçütler Ve Amaçlar
  • Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
  • Etik Kurallar
  • Psikolojinin Alt Dalları
  • Psikolojinin İş Alanları
  • Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
  • Davranışın Oluşumu
  • Psikolojik Süreçlerle Biyolojik Yapı Süreçlerin İlişkisi
  • Kalıtım Ve Çevrenin Psikolojik Süreçler Ve Davranışa Etkisi
  • Yaşam Boyu Gelişim Dönemleri
  • Ergenlik Dönemi
  • Duyum Ve Bilgi Arasındaki İlişki
  • Uyarılma Ve Davranış
  • Alışma Ve Duyarlılaşma
  • Algılama Nedir?
  • Algıyı Etkileyen Etmenler
  • Duyum Ve Algı Arasındaki Farklar
  • Güdülenme
  • Kendini Gerçekleştirmenin Önemi
  • Duygular Ve Türleri
  • Duyguların Davranışa Etkisi
  • Bilinç Ve Bilinçaltı
  • Farklı Bilinç Durumları
  • Sosyal Psikoloji Ve Sosyoloji Arasındaki Fark
  • Sosyal Etkiler
  • Davranış Ve Sosyal Etki

2. Dönem Konuları

 • Öğrenme, Bellek, Düşünme
  • Öğrenme Nedir?
  • Öğrenme Türleri
  • Öğrenme Ve Yaşam
  • Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler
  • Öğrenme Stratejileri
  • Hayat Boyu Öğrenme
  • Bellek Türleri
  • Öğrenme-Bellek-Hatırlama İlişkisi
  • Düşünmenin Yapıtaşları
  • Dil Ve Düşünme
  • Doğru Karar Verme Ve İrdeleme
  • Zeka Ve Türleri
  • Zeka Ve Yaratıcılık
 • Ruh Sağlığının Temelleri
  • Kişilik Ve Kişilik Gelişimi
  • Kişilik Kuramları
  • Bireysel Farklılıklar
  • Kişiliğin Değerlendirilmesi
  • Stres Nedir?
  • Stresin Günlük Yaşama Etkileri
  • Stresle Başa Çıkma Davranışı Ve Savunma Mekanizmaları
  • Ruh Sağlığı
  • Normal Ve Normal Dışı Davranış Türleri
  • Psikolojik Destek Türleri

SOSYOLOJİ

1. Dönem Konuları

 • Sosyolojiye Giriş
  • Sosyoloji Nedir?
  • Sosyoloji Ve Toplum
  • Sosyolojinin Doğuşu
  • Sosyolojinin Yöntem Ve Teknikleri
 • Birey Ve Toplum
  • Sosyalleşme Kavramı
  • Sosyalleşme Sürecini Etkileyen Unsurlar
  • Sosyalleşme, Yaşam Ve Toplumsal İlişkiler
  • Toplumsal Konum, Statü, Rol Ve Saygınlık
  • Toplumsal Değerler Ve Normlar
  • Toplumsal Kontrol
  • Toplumsal Sapma
 • Toplumsal Yapı
  • Toplumsal Yapıyı Oluşturan Ögeler
  • Toplumsal Etkileşim Tipleri
  • Toplumsal Tabakalaşma
  • Toplumsal Hareketlilik Ve Çeşitleri
 • Toplumsal Değişme Ve Gelişme
  • Toplumsal Değişme
  • Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
  • Bilim, Teknoloji Ve Kitle İletişim Araçları
  • Modernleşme Ve Küreselleşme
  • Toplumsal Gelişme Ve Ögeleri
  • Toplumsal Bütünleşmenin Önemi
  • Toplumsal Çözülmenin Nedenleri Ve Çözüm Önerileri

2. Dönem Konuları

 • Toplum Ve Kültür
  • Kültürün Farklı Anlamları
  • Kültürün Öğeleri
  • Kültürün İşlevleri
  • Kültürün Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı
  • Kültürün Temel Kavramları
  • Kültürün Temel Kavramları Arasındaki İlişki
  • Kültürlenme Ve Kültürleşme
  • Toplumların Farklı Kültürel Tutumları
  • Kültürler Arası Etkileşim
 • Toplumsal Kurumlar
  • Toplumsal Kurum Nedir?
  • Toplumsal Kurumların İşlevleri
  • Toplumsal Yaşam, Sosyalleşme Ve Aile
  • Evlilik Ve Boşanma Ailenin Sürekliliği
  • Aile Modelleri
  • Kadın, Aile Ve Toplum
  • Atatürk’ün Kadın Haklarına Verdiği Önem
  • Eğitimin Toplumsal Yaşam Ve Sosyalleşme Sürecindeki Önemi
  • Atatürk Ve Eğitim
  • Din, Toplumsal Yaşam, Atatürk Ve Laiklik
  • Ekonomi Ve Toplumsal Yaşam
  • Ekonominin Bileşenleri
  • Ekonomik Sistemler Ve Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri
  • Siyaset Kurumu Ve Temel Kavramları
  • Siyasal Yönetim Biçimleri
  • Demokrasi Ve Toplumsal Yaşam
  • Atatürkçü Düşünce Sisteminde Vatandaşlık Hak Ve Sorumlulukları

DİN KÜLTÜRÜ

1. Dönem Konuları

 • Dünya Ve Ahiret
  • Varoluşun Ve Hayatın Anlamı
  • Ahiret Alemi
  • Ahirete Uğurlama (Vefat Edenin Vasiyet Ve Borçları, Tekfin Ve Teçhiz, Cenaze Namazı, Taziye Ve Kur’an Okuma, Dua Etmek, Hayır Yapmak)
  • Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayet
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in Şahsiyeti
  • Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
  • Hz. Muhammed’e Bağlılık Ve İtaat
  • Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayet
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
  • İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet
  • Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
  • Allah İçin Samimiyet: İhlas
  • Allah’ın Emir Ve Yasaklarına Riayet: Takva
  • Dosdoğru Yol: Sırat-I Müstakim
  • Allah Yolunda Mücahede: Cihat
  • İyi, Doğru Ve Güzel Davranış: Salih Amel
  • Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler

2. Dönem Konuları

 • İnançla İlgili Meseleler
  • İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
  • Yeni Dini Hareketler
  • Kur’an’dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet Ve Lokman Suresi 27. Ayet
 • Yahudilik
 • Hıristiyanlık