KREDİ DERECELENDİRME KURSU

SPF LİSANSLAMA SINAVI KREDİ DERECELENDİRME

Kredi Derecelendirme Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
 2. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
 3. Ticaret Hukuku
 4. Muhasebe Ve Finansal Raporlama
 5. Kredi Derecelendirme

Kredi Derecelendirme Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımlar:

1-Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2-Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Getiri ve Risk
 • Portföy Teorisi
 • Varlık Fiyatlama Modelleri
 • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli
 • Diğer Modeller
 • Temel Analiz
 • Teknik Analiz
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
 • Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

3-Ticaret Hukuku

 • Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri
 • Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri

4-Muhasebe ve Finansal Raporlama

 • Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe
 • Finansal Raporlama
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
 • Bağımsız Denetim
 • Temel Kavramlar
 • Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları

4-Kredi Derecelendirmesi

 • Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları
 • Genel Esaslar
 • Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Kredi Riski Ölçümü
 • Finansal Analiz
 • Kredi Derecelendirmesi
 • Basel Sermaye Uzlaşısı ve Kredi Riski