Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ:

Çağımıza ve ülkemize uygun bir eğitim anlayışıyla, eğitimde adil, katılımcı ve eşitlik ilkesini benimseyerek evrensel düzeyde gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmek, çağdaş dünya düzeyini yakalamak ve eğitimde öncü bir kurum olmaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ:

Eğitimde ADİL olmak.

Eğitimde BİRLİK olmak.

Eğitimde ÇAĞDAŞ olmak.    

Eğitimde KATILIMCI olmak.

Eğitimde ÖĞRENCİ ODAKLI olmak.

Eğitimde EŞİTLİK İLKESİNİ benimsemek.

Eğitimde EKİP ÇALIŞMASI’nı benimsemek.

Eğitimde karınca misali çalışarak daima İLERİYE gitmek.

 

MİSYONUMUZ:

Eğitim ve Öğretimde çağımıza uygun, laik, demokratik, eşitlikçi, değişim ve yeniliklere açık, düşüncede yaratıcı, üretken ve özgür bireyler yetiştirmektir.