TÜREV ARAÇLARI KURSU

SPF LİSANSLAMA SINAVI TÜREV ARAÇLARI

Türev araçları Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
 2. Sermaye Piyasası Araçları 1
 3. Sermaye Piyasası Araçları 2
 4. Yatırım Kuruluşları
 5. Finansal Piyasalar
 6. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
 7. Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi
 8. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Türev Araçları Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımlar:

1-Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2-Sermaye Piyasası Araçları – 1

 • Paylar ve pay benzeri kıymetler
 • Borçlanma Araçları 
 • Yatırım fonu ve katılma payı
 • Türev araçlar
 • Kamu borçlanma araçları

3-Sermaye Piyasası Araçları-2

 • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • İzahname ve İhraç Belgesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği
 • Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler
 • Menkul Kıymetler Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği
 • Faizsiz Finans Araçları
 • Gayrimenkul Sertifikaları
 • Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları

4-Yatırım Kuruluşları

 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ 

5-Finansal Piyasalar

 • Borsalara İlişkin Düzenlemeler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası
 • Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 5.5. Tezgahüstü Piyasalar
 • T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalar arası Piyasalar
 • Takasbank ve Borsa Para Piyasaları ve Ödünç Pay Piyasası
 • Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

6-Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Getiri ve Risk
 • Portföy Teorisi
 • Varlık Fiyatlama Modelleri
 • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli
 • Diğer Modeller
 • Temel Analiz
 • Teknik Analiz
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
 • Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

7-Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi

 • Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar
 • Türev Araç Piyasaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Opsiyonlar
 • Swap (Değişim) Anlaşmaları
 • Diğer Türev Araçlar
 • Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı
 • Türev Araçların Fiyatlaması
 • Türev Araç Stratejileri

8-Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
 Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar

 • Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi