KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME KURSU

SPF LİSANSLAMA SINAVI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
 2. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
 3. Ticaret Hukuku
 4. Muhasebe Ve Finansal Raporlama
 5. Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim derecelendirme Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımlar:

1-Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2-Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Getiri ve Risk
 • Portföy Teorisi
 • Varlık Fiyatlama Modelleri
 • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli
 • Diğer Modeller
 • Temel Analiz
 • Teknik Analiz
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
 • Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

3-Ticaret Hukuku

 • Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri
 • Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri

4-Muhasebe ve Finansal Raporlama

 • Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe
 • Finansal Raporlama
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
 • Bağımsız Denetim
 • Temel Kavramlar
 • Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları

5-Kurumsal Yönetim

 • İşletme Yönetimi

 • Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

 • Kurumsal Yönetime İlişkin Dünyadaki Gelişmeler ve Uygulamalar

 • Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri

 • Kurumsal Yönetim Tebliği

 • Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği

 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi