9. SINIF KONU İÇERİKLERİ

9. SINIF KONU İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. Dönem Konuları

 • Giriş
  • Edebiyat Nedir?
  • Edebiyat Güzel Sanatlarla İlişkisi
  • Edebiyatın Diğer Bilimleri İlişkisi
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • İletişim Nedir?
  • İletişim Ögeleri
  • Gösterge Çeşitleri
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Dil Nedir?
  • Dilin İşlevleri
  • Dil-Kültür İlişkisi
  • Dilin Kullanımından Doğan Türler
 • Hikaye
  • Hikaye Nedir?
  • Hikaye Türleri
  • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • İsimler
 • Şiir
  • Şiir Nedir?
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir Türleri
  • Sıfatlar
 • Masal/Fabl
  • Masal Nedir?
  • Fabl Nedir?
  • Dinleme Türleri Ve Etkili Dinlemenin İlkeleri
  • Edatlar
  • Bağlaçlar
  • Ünlemler
 • Roman
  • Roman Nedir?
  • Roman Türleri
  • Romanda Bakış Açıları
  • Romanın Yapı Unsurları
  • Zamirler

2. Dönem Konuları

 • Tiyatro
  • Tiyatro Nedir?
  • Tiyatronun Yapı Unsurları
  • Tiyatro Terimleri
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Zarflar
 • Biyografi/Otobiyografi
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Cv/Öz Geçmiş
  • Dilekçe Nedir?
  • Tutanak Nedir?
  • Fiil
 • Mektup/E-Posta
  • Mektup Nedir?
  • Mektup Türleri
  • E-Posta Nedir?
  • E-Posta Yazma
  • Açık Oturum
 • Günlük/Blog
  • Günlük Nedir?
  • Blog Nedir?
  • Blog Yazma
  • İmla ve Noktalama

MATEMATİK

1. Dönem Konuları

 • Mantık
  • Önerme
  • Bileşik Önerme
  • Koşullu Önerme Ve İki Yönlü Önerme
  • Her Ve Bazı Niceleyicileri
  • Tanım, Aksiyom, Teorem Ve İspat Kavramları
 • Kümeler
  • Kümelerde Temel Kavramlar
  • Alt Küme
  • İki Kümenin Eşitliği
  • Kümelerde İşlemler
  • Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark Ve Tümleme
  • Küme İşlemleri İle Problem Çözümü
  • İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
 • Denklem Ve Eşitsizlikler
  • Sayı Kümeleri
  • Bölünebilme Kuralları
  • Ebob-Ekok
  • Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

2. Dönem Konuları

 • Denklem Ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler Ve Eşitsizlikler
  • Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
  • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Ve Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  • Üslü İfadeler Ve Denklemler
  • Köklü İfadeler Ve Denklemler
  • Oran Ve Orantı
  • Denklemler Ve Eşitsizlikler İle İlgili Problemler
 • Üçgenler
  • Üçgende Açı
  • Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
  • Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik
  • Üçgende İç Ve Dış Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
  • Dik Üçgen Ve Trigonometri
  • Üçgenin Alanı
 • Veri

FİZİK

1. Dönem Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Bilimi
  • Fiziğin Tanımı Ve Önemi
  • Fiziğin Alt Dalları
  • Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
  • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
  • Fizik Ve Bilim Araştırma Merkezleri
 • Madde Ve Özellikleri
  • Madde Ve Özkütle
 • Kütle
 • Hacim
  • Dayanıklılık
  • Adezyon Ve Kohezyon
 • Hareket Ve Kuvvet
  • Hareket
  • Hareket Çeşitleri
  • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat Ve Hız
  • Düzgün Doğrusal Hareket
  • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
  • Kuvvet
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Eylemsizlik Kanunu
  • Dinamiğin Temel Prensibi
  • Etki-Tepki Kanunu
  • Sürtünme Kuvveti

 2. Dönem Konuları

 • Enerji
  • İş, Güç, Enerji
  • Mekanik Enerji
  • Öteleme Kinetik Enerjisi
  • Potansiyel Enerji
  • Enerjinin Korunumu Ve Enerji Dönüşümleri
  • Verim
  • Enerji Kaynakları
 • Isı Ve Sıcaklık
  • İç Enerji
  • Termometreler
  • Sıcaklık Ölçekleri
  • Öz Isı Ve Isı Sığası
  • Hal Değişimi
  • Isıl Denge
  • Enerji İletim Yolları Ve Enerji İletim Hızı
  • Genleşme
 • Elektrostatik
  • Elektrik Yükü
  • Elektrikle Yüklenme Çeşitleri
  • Elektroskop
  • İletken Ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı
  • Topraklama
  • Coulomb Kuvveti
  • Elektrik Alan

KİMYA

1. Dönem Konuları

 • Kimya Bilimine Giriş
  • Simyadan Kimyaya
  • Kimya Disiplinleri
  • Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Atom Ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Kimyasal Tür
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

2. Dönem Konuları

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik Ve Kovalent Bağların Oluşumu
  • Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler
 • Maddenin Halleri
  • Maddenin Fiziksel Halleri
  • Katılar
  • Sıvılar
  • Gazlar
  • Plazma
 • Doğa Ve Kimya
  • Su Ve Hayat
  • Çevre Kimyası

BİYOLOJİ

1. Dönem Konuları

 • Yaşama Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Ortak Özellikleri
  • İnorganik Bileşikler
  • Organik Bileşikler
 • Hücre
  • Hücre
  • Hücrenin Yapısı
  • Hücrenin Kısımları
  • Bilimsel Yöntem
 • Canlılar Dünyası
 • Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması
  • Sınıflandırmanın Amacı Ve Faydaları
  • Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler
  • İkili Adlandırma Sistemi

2. Dönem Konuları

 • Canlılar Dünyası
 • Canlı Alemleri Ve Özellikleri
  • Bakteriler
  • Arkeler
  • Protistler
  • Bitkiler
  • Mantarlar
  • Hayvanlar
 • Virüsler
  • Virüsler Ve Sağlığımız

COĞRAFYA

1. Dönem Konuları

 • Doğal Sistemler
  • İnsan Ve Doğa
  • Doğa Ve İnsan Etkileşimi
  • Coğrafya Bilimi
 • Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri
  • Dünya’nın Şekli Ve Sonuçları
  • Dünya’nın Hareketleri Ve Sonuçları
 • Yer Ve Zaman
  • Koordinat Sistemi
  • Zaman Kavramı
  • Konum
  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Harita Okur Yazarlığı
  • Haritalarda Temel Kavramlar
  • Haritalarda Ölçek
  • Haritacılığın Gelişimi
  • Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
 • Atmosfer Ve İklim
  • Atmosfer Ve Hava Olayları
  • Hava Durumu Ve İklim
  • İklim Elemanları
  • Yeryüzünde İklim Tipleri
  • Türkiye’de İklim

2. Dönem Konuları

 • Beşeri Sistemler
 • Yerleşmeler
  • Yerleşmenin Yer Seçimi Ve Gelişimi
  • Yerleşme Doku Ve Tipleri
  • Türkiye’de Yerleşme
 • Küresel Ortam: Bölgeler Ve Ülkeler
  • Bölgeler
  • Bölge Türleri
  • Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği
  • Ülkeler Ve Bölgeler
 • Çevre Ve Toplum
  • Doğal Çevre Ve İnsan
  • Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
  • Doğal Ortamda İnsan Etkileri

TARİH

1. Dönem Konuları

 • Tarih Ve Zaman
  • Tarih Bilimi
  • Neden Tarih Öğreniyoruz?
  • Tarihe Nereden Bakılmalı?
  • Zaman Ve İnsan
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
  • Yazının İcadı Ve Önemi
  • Kadim Dünyada Bilimler
  • İlk Çağ Medeniyetleri
  • İnsan Ve Çevre
  • İlk Çağ’da Göçler
  • İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri
  • Devletler Doğuyor
  • İlk Çağ’da Hukuk
 • Orta Çağ’da Dünya
  • Orta Çağ’da Devlet Ve Toplum
  • Orta Çağ’da Ekonomi
  • Orta Çağ’da Askeri Organizasyonlar
  • Orta Çağ’da Hukuk

2. Dönem Konuları

 • İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
  • İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri
  • İlk Türk Devletlerine Güç Ve Yönetim Yapısı
  • İç Asya’da Hayat
  • Türk Göçleri
  • Ordu-Millet: Türkler
  • Kavimler Göçü Ve Avrupa Hun Devleti
  • Diğer Türk Toplulukları
  • Türkler Ve Komşuları
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
  • Hz. Muhammed Ve İslamiyet
  • Dört Halife Dönemi
  • Halifelik Saltanata Dönüşüyor
  • Abbasiler
  • Mısır’da Kurulan Türk Devletleri
  • İslam Medeniyetinde İlim Ve Sanat Hayatı
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü Ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türk İslam Tarihindeki, Başlıca Siyasi Gelişmeler
  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
  • İlk Müslüman Türk Devletleri
  • Türk Ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
  • Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim Ve Toplum Yapısı
  • Büyük Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

 • Studying Abroad
  • Meeting New People And Introducing Oneself And Family Members
  • Talking About Possessinons
  • Asking For And Giving Directions
 • My Environment
  • Talking About Locations Of Things
  • Asking About And Describing The Neighborhood
  • Making Comparisons
 • Movies
  • Talking About Likes/Dislikes, Hobbies And Free Time Activities
  • Expressing Opinions
  • Making Preferences
  • Asking About And Telling The Time And Date
  • Inviting And Refusing/Accepting An Invitation
 • Human In Nature
  • Describing Daily Routines
  • Talking About Abilities
  • Talking About Frequencies Of Activities
 • Inspirational People
  • Asking About And Describing People’s Appearances And Characters
  • Comparing Characteristics And Appearances
  • Expressing Opinions (Agreeing, Disagreeing, Etc…)
  • Talking About Current Activities

2. Dönem Konuları

 • Bridging Cultures
  • Asking About And Describing Cities
  • Identifying Cultural Differences
  • Talking About Travel And Tourism
  • Ordering Food
 • World Heritage
  • Talking About Past Events
  • Making Inquiries
  • Asking And Answeing Questions In An Interview
 • Emergency And Health Problems
  • Asking For And Giving Advice
  • Giving And Understanding Simple Instructions In Case Of Emergency
  • Talking About Something That Has Happened Recently
  • Expressing Obligations And Prohibitions
 • Invitations And Celebrations
  • Asking For And Giving Suggestions
  • Doing Shopping
  • Making Requests
  • Talking About Future Plans
  • Making And Answeing Phone Calls
 • Television And Social Media
  • Making Predictions About The Future
  • Asking For And Giving An Opinion
  • Interrupting Someone In A Conversation
  • Gaining Time In A Conversation

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ

1. Dönem Konuları

 • İslam’da Bilgi Kaynakları
 • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
 • İman-Tasdik İlişkisi
 • İman-Takrir İlişkisi
 • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet Ve Mülk Suresi 23. Ayet
 • Dinin Tanımı Ve Kaynağı
 • İnsanın Doğası Ve Din
 • İman Ve İslam İlişkisi
 • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet
 • İslam’da İbadet Ve Kapsamı
 • İslam’da İbadetin Amacı Ve Önemi
 • İslam’da İbadet Yükümlülüğü
 • İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri: Kur’an Ve Sünnete Uygunluk

2. Dönem Konuları

 • İslam’da İbadetin Temel İlkeleri: Niyet İhlas
 • İslam’da İbadet-Ahlak İlişkisi
 • Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
 • Değerler Ve Değerlerin Kaynağı
 • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri Ve Önemi
 • Temel Değerler
 • İnsani Erdem Ve Değerler:
  • Hikmet
  • Adalet
  • İffet
  • Şecaat
 • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayet
 • İslam Medeniyeti Ve Özellikleri
 • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet