6. Sınıf Konu İçerikleri

 6.SINIF KONU İÇERİKLERİ

TÜRKÇE

1. Dönem Konuları

 • Biçim Bilgisi
 • Sözcükte Anlam
 • İsimler ve İsim Tamlamaları
 • Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
 • Cümlede Anlam
 • Zamirler
 • Parçada Anlam
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Söz Gruplarında Anlam

2. Dönem Ders Konuları

 • Parçada Anlam
  • Giriş, Gelişme, Sonuç
  • Parça Oluşturma
  • Parça Tamamlama
 • Metin Türleri
 • Parçada Anlam
  • Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
  • Metin Karşılaştırma
  • Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri

MATEMATİK

1.Dönem Konuları

 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Kümeler
 • Tam Sayılar
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim

2. Dönem Konuları

 • Oran
 • Cebirsel İfadeler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Açılar
 • Alan Ölçme
 • Çember
 • Geometrik Cisimler
 • Sıvı Ölçme

FEN BİLİMLERİ

1.Dönem Konuları

 • Güneş Sistemi ve Tutulmalar
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Kuvvet ve Hareket
 • Madde ve Isı

2. Dönem Konuları

 • Madde ve Isı
 • Ses ve Özellikleri
 • Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
 • Elektriğin İletimi

SOSYAL BİLGİLER

1. Dönem Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum

2. Dönem Konuları

 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

 • Life (Yaşam)
 • Yummy Breakfast (Nefis Bir Kahvaltı)
 • Downtown (Şehir Merkezi)
 • Weather and Emotions (Hava ve Duygular)
 • At the Fair (Fuarda)

    2. Dönem Konuları

 • At the Fair (Fuarda)
 • Occupations (Meslekler)
 • Holidays (Tatiller)
 • Bookworms (Kitap Kurdu)
 • Saving the Planet (Gezegeni Kurtarmak)
 • Democracy (Demokrasi)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. Dönem Konuları

 • Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
 • Namaz İbadeti ve Önemi

2. Dönem Konuları

 • Bazı Zararlı Alışkanlıklar
 • Hz. Muhammed'in (S.a.v) Daveti