Lise Hazırlık (LGS) Kursları

Lise Hazırlık (LGS) Kursları

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Merkezi Sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak düzenlenen ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşan sınavdır. Günümüzde MEB tarafından “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”  şeklinde isimlendirilmektedir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir ve PISA, TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Aynı gün içinde iki oturum halinde uygulana LGS'ye girmek zorunlu değildir.

LGS iki oturumdan oluşmaktadır. LGS birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakikadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi ise 60 dakikadır. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun görülen öğrenciler sınava katılabilmektedir fakat bu öğrencilere ek süre verilmemektedir. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise sınava alınmamaktadır. Öğrencilerin LGS'nin ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmaları ise yasaktır.

LGS’de yer alan dersler aşağıda listelenmiştir.

       Birinci oturum (Sözel Alan)

  • Türkçe (20 Soru)
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru)
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru)
  • Yabancı Dil (10 Soru)

     İkinci oturum (Sayısal Alan)

  • Matematik (20 Soru)
  • Fen Bilimleri (20 Soru)

 

DERS

AĞIRLIK KATSAYISI

TÜRKÇE

4

MATEMATİK

4

FEN BİLİMLERİ

4

T.C. İNKİLAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1

YABANCI DİL

1

 

                                                      LGS SINAV ÇİZELGESİ

           OTURUM ADI

          SORU SAYISI

          SINAV GÜNÜ

     

                 SÖZEL

               50 SORU

              PAZAR

SINAV BAŞLANGIÇ: 09.30

SINAV BİTİŞ: 10.45

    

                SAYISAL

                40 SORU

               PAZAR

SINAV BAŞLANGIÇ: 10.55

SINAV BİTİŞ: 12.12